Khach Sạn Kim Lien

posted on 12 Apr 2015 00:06 by melodicspeed3037
<a href=http://www.yesgo.vn/ 5 sao da lạt www.yesgo.vn Kim Lien">

Dịa chỉ: Số 5-7 Dao Duy Anh, Dống Da, Ha Nội

Tel: 04 38522522; Fax: 04 38524919

Email: kimlienhotel@gmail.com

Website: hotel84.com/ha-noi/khach-san-kim-lien.html

Số phong: 437

var num_image = 10

Khách sạn Kim Lien tọa lạc tại só 5-7 phó Dào Duy Anh, quạn Dóng Da, Hà Nọi (gàn cong vien Thóng Nhát). Day là vị trí rát dẹp và thuạn lợi giao thong khi quý khách tới Thủ Do với mục dích tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, họi họp, họi thảo, học tạp, thi cử hay tỏ chức các bữa tiẹc, cưới hỏi...

 

Khách sạn Kim Lien có mạt bàng rọng rãi, thoáng mát với tỏng só 9 tòa nhà, trong dó có 437 phòng với các mức giá linh hoạt, phù hợp với mọi dói tượng khách hàng, có thẻ phục vụ hàng nghìn lượt khách tại cùng thời diẻm

 

Chủng loại phòng phong phú, các phòng dược trang trí tiẹn nghi hiẹn dại với mức giá phù hợp, cách bài trí hợp lý, án tượng nhưng cũng rát gàn gũi sẽ mang tới khong gian thoải mái, vo cùng ám cúng cho quý khách.

 

Ngoài hẹ thóng các khu phòng nghỉ, trong khuon vien của khách sạn Kim Lien còn có bãi dõ xe rọng rãi, rát thuạn tiẹn cho khách. Các khu dịch vụ vui chơi giải trí và dịch vụ an uóng như: bẻ bơi, san tennis, phòng xong hơi massage, hẹ thóng 5 nhà hàng Hoa Sen (Hoa Sen 1, Hoa Sen 2, Hoa Sen 3, Hoa Sen 6 và Hoa Sen 9) cùng các khu mua sám nhỏ có thẻ dáp ứng nhu càu mua tại chõ của khách hàng

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Khách sạn Kim Lien có mạt bàng rọng rãi, thoáng mát với tỏng só 9 tòa nhà, trong dó có 437 phòng với các mức giá linh hoạt, phù hợp với mọi dói tượng khách hàng, có thẻ phục vụ hàng nghìn lượt khách tại cùng thời diẻm

 

Chủng loại phòng phong phú, các phòng dược trang trí tiẹn nghi hiẹn dại với mức giá phù hợp, cách bài trí hợp lý, án tượng nhưng cũng rát gàn gũi sẽ mang tới khong gian thoải mái, vo cùng ám cúng cho quý khách.

 Dặt ngay

TỎ CHỨC TIẸC CƯỚI

Với hẹ thóng các nhà hàng có khong gian tiẹc cưới rọng rãi, sang trọng với sức chứa tren 90 mam với nhièu món an háp dãn, giá cả phải chang, cách bài trí dẹp mát cùng sự tạn tam và  chuản bị chu dáo dén từng chi tiét cho tiẹc cưới như: cỏng hoa trang nhã, trang trí san kháu, bàn tiẹc sang trọng cho dén kịch bản cưới lãng mạn

 

Với sự nõ lực vượt bạc trong viẹc xay dựng lại quy mo Nhà hàng theo kién trúc hiẹn dại, khong gian sang trọng, hoành tráng. Ban lãnh dạo và nhan vien chuyen nghiẹp, nhiẹt tình. Chác chán Nhà hàng khách sạn Kim Lien sẽ là trung tam tỏ chức tiẹc cưới mang lại nièm vui, nièm hạnh phúc trọn vẹn cho các doi uyen ương khi tỏ chức ngày vui tại day.

 

TỎ CHỨC HỌI NGHỊ

Với nhièu loại phòng họi nghị, phòng họi thảo với nhièu mức giá khác nhau tùy theo só lượng khách tham dự. Nhà hàng khách sạn Kim Lien có nhièu loại phòng họp có sức chứa khoảng 50 cho dén phòng có sức chứa 600 khách với chát lượng tot, giá cả hợp lý.

 

Dạc biẹt, tát cả các họi trường, phòng tiẹc và họi thảo dèu dược trang bị hẹ thóng am thanh ánh sáng hiẹn dại, internet két nói wifi tóc dọ cao, thiét ké chuyen nghiẹp dạt tieu chuản quóc té, dáp ứng mọi yeu càu cho họi thảo, họi nghị của quý khách.

 

Ngoài các họi nghị lớn, Nhà hàng khách sạn Kim Lien cũng dã di phục vu nhièu bữa tiẹc lien hoan, sự kiẹn lớn của nhièu dơn vị tren dịa bàn thành phó Hà Nọi cũng như các tỉnh khác với só lượng khách từ 1000--7000 khách

 

BẺ BƠI

Nàm trong khuon vien khách sạn Kim Lien với diẹn tích 50x25m

 

Bẻ bơi với khong gian thoáng mát, trang thiét bị hiẹn dại phù hợp với mọi lứa tuỏi trong dịp hè.

 

Mõi nam bẻ bơi dón khoảng 10000 khách dén tạp luyẹn nang cao sức khỏe và giải tỏa cái náng nóng của mùa hè oi bức.

 

XONG HƠI MASSAGE

Cong viẹc bạn rọn, làm viẹc cang thảng dã làm bạn mẹt mỏi, có những lúc tưởng chừng như bạn dã kiẹt sức khién cho tinh thàn của bạn khong dược thoải mái, dièu này khong tót cho sức khỏe của bạn.

 

Bạn càn nghĩ vè viẹc tái tạo lại nang lượng cho chính bản than mình, láy lại tinh thàn sảng khoải dẻ làm viẹc mọt cách hiẹu quả hơn.

 

Hãy bỏ ra chút ít thì giờ dẻ dén với dịch vụ Massage của khách sạn Kim Lien.

 

Hy vọng dịch vụ xong hơi massage sẽ làm hài lòng quý khách

 

SAN TENNIS

Nàm trong khuon vien khách sạn Kim Lien, san tennis là 1 trong những dịch vụ của khách sạn,  là nơi gạp gỡ bạn bè dẻ giao lưu, tạp luyẹn, thi dàu tennis sau những ngày làm viẹc cang thảng

 

Với thiét bị và cơ sở vạt chát khang trang, hẹ thóng ánh sáng dạt tieu chuản tạp luyẹn vào buỏi tói

 

TRONG GIỮ XE

Bãi dõ xe có mạt bàng rọng rài, dảm bảo trong giữ dược 1 lượng lớn phương tiẹn giao thong của quý khách và bạn bè.

 

Bãi dõ xe nàm trong khuon vien khách sạn, có bảo vẹ tron giữ 24/24 sẽ dảm bảo cho quý khách có 1 vị trí dõ xe an toàn, tiẹn lợi

 

GIẠT LÀ

Với dàn máy móc hiẹn dại, kỹ thuạt giạt dạt tieu chuản chát lượng, an toàn cho người sử dụng, than thiẹn với moi trường.

Dịch vụ giạt là của khách sạn Kim Lien sẽ mang dén cho quý khách sự hài lòng nhát

Nha hang Hoa sen 1

Với dịa diểm rộng rai khong gian thoang mat va nằm giữa trung tam thanh phố rất thuận tiện cho việc di chuyển. Nằm trong hệ thống nha hang của Cong ty cổ phần Du Lịch KL, Nha hang Hoa Sen 1 la nơi tổ chức tiệc cưới li tưởng của bạn với hệ thong phong cưới dược trang tri sang trọng lịch sự xứng dang la nơi tổ chức ngay tram nam của bạn

 

Nha hang Hoa sen 1 gồm 3 tầng.

 

Tầng 1 phục vụ 400 khach 1 luc

 

Tầng 2 phục vụ 500 khach 1 luc.

 

Tầng 3 phục vụ 600 khach 1 luc.

 

Ngoai ra nha hang con phục vụ hội nghị tổng kết cho cac cơ quan Doanh nghiệp hay cac tổ chức, ca nhan. Dến với nha hang quy khach sẽ dội ngu nhan vien phục vụ chu dao, lịch sự va than thiện

 Nha hang hoa sen 2

Cach nha hang số 1 khoảng 70m, co một tầng song trang thiết bị hiện dại, co sảnh xung quanh dược trang tri nha nhặn. Cung một luc co thể phục vụ dược hơn 400 khach. Nha hang nay chuyen phục vụ tiệc lớn, nhỏ, hội nghị hoặc tiệc cưới.

 

Ngoai ra nha hang con phục vụ hội nghị tổng kết cho cac cơ quan Doanh nghiệp hay cac tổ chức ca nhan. Dến với nha hang quy khach sẽ dội ngu nhan vien phục vụ chu dao, lịch sự va than thiện.

Nha Hang Hoa Sen 3

Với dịa diểm rộng rai khong gian thoang mat va nằm giữa trung tam thanh phố rất thuận tiện cho việc di chuyển. Nằm trong hệ thống nha hang của Cong ty cổ phần Du Lịch KL, Nha hang Hoa Sen 3 la nơi tổ chức tiệc cưới li tưởng của bạn với hệ thong phong cưới dược trang tri sang trọng lịch sự xứng dang la nơi tổ chức ngay tram nam của bạn

 

Nhà hàng Hoa Sen 3 có 2 tàng phòng an nhỏ chuyen phục vụ khách an ở trong cũng như ngoài cong ty. Cùng mọt thời gian có thẻ phục vụ 240 khách

 

Nha hang hoa sen 6

La thương hiệu da dược khẳng dịnh trong nhiều nam qua tại thanh phố Ha Nộ. Chung toi luon y thức việc tạo dựng va dổi mới phong cach tổ chức cac hội nghị hội thảo, dặc biệt la Tổ chức tiệc cưới vi hon nhan la dịp trọng dại nhất của dời người, dể co dược một lễ cưới trang trọng ấm cung,… la cả sự ấp ủ, chuẩn bị phải mất kha nhiều thời gian của cac doi uyen ương va gia dinh, bạn be… 

 

Với hệ thống trung tam hội nghị tiệc cưới hiện dại, sang trọng, ấm cung, va lịch sự,  dặc biệt với dội ngu nhan vien nang dộng va chuyen nghiệp chung toi sẵn sang mang dến sự hoan hảo cho  những sự kiện quan trọng cho Quy cong ty, cac buổi tiệc lien hoan, sinh nhật, họp mặt bạn be, người than...

 

Nha Hang Hoa Sen 9

Với hệ thống trung tam hội nghị tiệc cưới hiện dại, sang trọng, ấm cung, va lịch sự,  dặc biệt với dội ngu nhan vien nang dộng va chuyen nghiệp chung toi sẵn sang mang dến sự hoan hảo cho  những sự kiện quan trọng cho Quy cong ty, cac buổi tiệc lien hoan, sinh nhật, họp mặt bạn be, người than...

 

Nhà hàng Hoa Sen 9 với trang thiét bị hiẹn dại, chuyen phục vụ cho khách tieu dùng cao cáp và phục vụ họi nghị lớn, tiẹc cưới, họi thảo với khoảng 180 khách

Comment

Comment:

Tweet