Khch S?n Iris hotel C?n Th?

posted on 06 Apr 2015 13:54 by melodicspeed3037
Gi?i thi?u: Khch s?n Iris C?n Th? ???c xy d?ng v?i quy m 4 sao c 73 phng ngh?. T?t c? ???c thi?t k? t? m? t?i t?ng chi ti?t v ??y ?? ti?n nghi mang l?i c?m gic tho?i mi cho nh?ng v? khch kh tnh nh?t.

Khch s?n Iris hotel l ??a ch? ?ng tin c?y dnh cho Qu Khch khi d?ng chn ??n thnh ph? C?n Th?.

Khch s?n Iris hotel v?i v? th? honh trng n?m trn ???ng 30/4, Ph??ng Xun Khnh, Qu?n Ninh Ki?u, C?n Th?. .??c bi?t v?i khng gian rng g?m nhi?u khu ti?c Buffet ? t?ng l?ng ph?c v? Qu khch hng ngy v?i ?a d?ng cc mn ?n, ??c bi?t c nh?ng mn ?n ??c tr?ng ring c?a Khch s?n s? ?em ??n cho Qu khch nh?ng c?m nh?n r?t ring khi th??ng th?c.

T?i t?ng 01 khch s?n Iris hotel c s?c ch?a kho?ng 300 khch, ph?c v? Lin hoan, H?p m?t, Sinh Nh?t... v?i nh?ng mn ?n , u do ng??i Vi?t th?c hi?n mang m?t phong cch r?t ring bi?t, ?a d?ng v phong ph. khch s?n Iris Hotel c 05 phng h?p v 01 h?i tr??ng l?n ? t?ng 01 v?i s?c ch?a t? 50 ??n 300 khch. Ngoi ra khch s?n cn cung c?p cc d?ch v? khc nh? nh hng ti?c c??i, coffee lounge, karaoke, massage, sky bar, fitness center...

Ti?n nghi v d?ch v? khch s?n

C?a hng

D?ch v? gi?t l/gi?t kh

D?ch v? phng

Nh hng

Qun caf

Thang my

Thi?t b? cho cu?c h?p

WiFi

Ban cng/sn th??ng

??u ??a DVD/CD

?i?u ha nhi?t ??

Mn hnh tivi LCD/tinh th? l?ng

Truy?n hnh v? tinh/cp

Vi hoa sen

Vi hoa sen v b?n t?m ring bi?t

Mt xa

Spa

Internet khng dy (mi?n ph)

Bi ?? xe

THNG TIN KHUY?N MI

Ch? v?i 750.000 VN? b?n ? c th? tr?i nghi?m k? ngh? 2 ngy 1 ?m tuy?t v?i t?i thnh ph? C?n Th? v ngh? ng?i t?i khch s?n Isris hotel - chu?n 4 sao

Khuy?n mi bao g?m

?n sng buffet t?i khch s?n

Mi?n ph s? d?ng n??c su?i, wifi

Mi?n ph phng Gym

Mi?n ph hoa qu? ??t trong phng khi khch nh?n phng

?I?U KI?N P D?NG

H?n khuy?n mi: ??n h?t 30/06/2015

p d?ng cho khch Vi?t Nam.

p d?ng cho c? cu?i tu?n v cc ngy l? t?t (c ph? thu)

Gi dnh ring cho cc khch hng ??t thng qua www.khachsan.dulichvietnam.com.vn. ?? bi?t thm chi ti?t v ??t gi khuy?n mi, vui lng lin h? Ms Ngn - 0917 407 298 ho?c email booking@vietnamhotels.vn

Th? t?c ??t/nh?n/h?y phng

Tr??ng h?p thay ??i l?ch ngh? d??ng ? ??t, khch hng ph?i thng bo tr??c 08 ngy (v khng gi?i quy?t qu 2 l?n thay ??i).

Th?i gian thng bo h?y phng:

             - Tr??c 08 ngy k? t? ngy check-in s? m?t 100% gi tr? phi?u ??t

                - Tr??c 09 - 14 ngy k? t? ngy check-in s? m?t 50% gi tr? phi?u ??t

Chnh sch tr? em k gi??ng ph?

5 tu?i ng? chung gi??ng v?i b? m?, mi?n ph t?i ?a 2 b.

6-12 tu?i ng? chung gi??ng v?i b? m? ph? thu ti?n ?n sng 60.000 ?/ b

Tr? em t? 12 tu?i tr? ln tnh nh? ng??i l?n, k thm extra bed

Ph k gi??ng ph?: 300.000?

THNG TIN KHCH S?N 

V?i 1 nh hng trong nh v truy c?p Wi-Fi mi?n ph t?i t?t c? cc khu v?c, khch s?n Iris Hotel C?n Th? l ta nh hi?n ??i ch? cch Ch? N?i Ci R?ng 3 km. Cc phng ngh? ??y phong cch t?i ?y c sn tr?i th?m.

Phng ng? khch s?n Iris Hotel

Phng ng? khch s?n Iris Hotel

khng gian phng ng? sang tr?ng lng m?n

Khng gian lng m?n

Phng ng? khch s?n Iris Hotel

Phng ???c trang b? trang nh v?i tng mu trung tnh. M?i phng ??u ?i km v?i TV mn hnh ph?ng, minibar v khu v?c ti?p khch. Phng t?m ring hi?n ??i ?i km ti?n nghi vi sen n??c nng.

Phng t?m hi?n ??i c?a khch s?n

Phng t?m hi?n ??i c?a khch s?n Iris Hotel

Phng t?m hi?n ??i c?a khch s?n Iris Hotelkhch s?n sunrise nha trang yesgo.vn Iris Hotel" width="700" height="465">

Phng t?m ???c trang b? ??y ?? ph?c v? nhu c?u c?a qu khch

 

Du khch c?ng c th? s? d?ng trung tm d?ch v? doanh nhn v ti?n nghi t? ch?c h?i h?p/ ti?c tng. Khch s?n Iris Hotel C?n Th? c?ng c qu?y l? tn ho?t ??ng 24 gi? v cung c?p cc d?ch v? gi?t ?i. Ti?n nghi ?? xe mi?n ph ???c cung c?p cho nh?ng khch li xe.

Khng gian th? gin t?i khch s?n

Khng gian th? gin t?i khch s?n Iris Hotel

Khng gian ti?n ngh? c?a phng

Phng ng? khch s?n C?n Th? Iris

Qu khch c th? tham quan B?o tng C?n Th? v B?n tu Ninh Ki?u, c? 2 n?i ny ??u n?m trong t?m bn knh 2,7 km t? khch s?n. Cha Ph?t H?c cch n?i ngh? ny 2 km.

khch s?n michelia nha trang Iris Hotel C?n Th?  ny c 1 nh hng ph?c v? cc mn ?n Vi?t Nam v Ph??ng Ty ch?n l?c.

Comment

Comment:

Tweet