Khach sạn Hoang Trinh

posted on 06 Apr 2015 13:05 by melodicspeed3037
Giới thiệu: khach san dep nhat vung tau co 16 phong sang trọng va dầy dủ tiện nghi. Khach sạn Hội An tọa lạc ở vị tri rộng rai co nhiều cay xanh trong trung tam phố cổ. Day la nơi ly tưởng cho du khach tham quan Hội An. Quy khach co thể dễ dang tham quan nhiều di sản van hoa thế giới, khu dền chua Cham ở Mỹ Sơn va cố do Huế ở cac vung lan cận.

Khach sạn dang chờ cập nhật, vui long nhay chuột vao day (chỉ danh cho quản ly khach sạn) dể cập nhật thong tin miễn phi.

Một số khach sạn nhỏ hoặc khach sạn 1, 2 sao ở cac tỉnh, thanh phố hiện nay cơ sở vật chất chưa dồng bộ nen cac thong tin giới thiệu va hinh ảnh của khach sạn chưa dầy dủ va chi tiết. Do vậy dể tim hiểu quy khach vui long diện thoại trực tiếp tới khach sạn theo số diện thoại của khach sạn ma chung toi cung cấp hoặc diện thoại cho chung toi theo số tổng dai sau 

· Tổng dai toan quốc: 1900 555537 - Hotline: 090322 2225

· Ha Nội: (04) 37171818 - 39030305 - Fax : (04) 37171525 - 3 7173553

· Hồ Chi Minh: (08) 35027555 - 35091555 - Fax : (08) 38360858 

E-mail la cach thuận tiện va nhanh nhất dể tiếp cận chung toi, quy khach hay diền vao form yeu cầu hoặc email tới info@vietnamhotels.vn, chung toi sẽ cố gắng lien lạc lại với quy khach trong vong 12 giờ dồng hồ

Chuc quy khach tim dược khach sạn như y cho chuyến di của minh

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn yasaka nha trang

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (49.230.164.127|49.230.164.127) on 2015-04-06 13:20

#1 By (49.230.164.127|49.230.164.127) on 2015-04-06 13:20